Kursreihe 13

Kurs IV:  20. -24. Januar 2021 (online / ausgebucht)

 

Fallseminar I: 17. - 21. Februar 2021 (online / ausgebucht)

Fallseminar I: 21. - 25. April 2021 

 

Fallseminar II: 17. - 21. März 2021 (online / ausgebucht)

Fallseminar II: 27. - 31. Oktober 2021

 

Kursreihe 14

Kurs I: 16. - 20. Juni 2021 (ausgebucht)

Kurs II: 15. - 19. September 2021 (ausgebucht)

Kurs III: 24. - 28. November 2021 

Kurs IV: 19. - 23. Januar 2022 


Kursreihe 15

Kurs I: 08. - 12. Juni 2022

Kurs II: 21. - 25. September 2022